Fotos-acties

Een serie van de Appels- en Perenplukactie,